دپارتمان مکانیک

  • ADAMS عمومی

    ADAMS یکی از قدرتمند ترین نرم افزار ها در زمینه دینامیک سیستم های چند جسمی (MBD) می باشد.با استفاده از بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده در این نرم‌افزار می‌توان با شبیه‌سازی حرکتی سیستم مکانیکی، تست سینماتیکی سیستم، سنجش نیروهای وارده بر اتصالات و... عمر قطعات در سیستم را تعیین کرده و جا یابی قطعات را به صورت بسیار دقیق و منظم انجام داد.