دپارتمان مکانیک

  • TANK

    این نرم افزار جهت طراحی و تجزیه و تحلیل مخازن ذخیره‌ی نفت جدید و ارزیابی مخازن موجود تولید شده و به‌کار می‌رود. توانایی بسیار بالای این نرم‌افزار در طراحی و تحلیل دقیق، باعث واقعی‌شدن طرح نهایی شده و این برنامه را به یکی از برترین نرم‌افزارها در بخش صنعت نفت، تبدیل کرده است.. برخی مزایای نرم افزار عبارتند از انعطاف پذیری بسیار بالای نرم افزار ، امکان خروجی گرفتن به شکل گرافیکی بصورت جدول و نمودار ، بانک اطلاعاتی گسترده‌ از مواد، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ضخامت دیوار، مصالح و متریال مورد نیاز، ضخامت ورق پایین و ... نام برد.


  • PV Elite

    PV Eliteجهت طراحی و تحلیل و ارزیابی مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.این نرم افزار با تمامی مخازن و مبدل ها سازگار بوده و  کمک میکند تا طراحی های لازم صورت گرفته و بتوان مخازن و مبدل ها را محاسبه نمود همچنین این نرم افزار راه کارهایی مطابق با ظرفیت فشار و نیازهای طراحی مبدل های حرارتی را برای مهندسان، طراحان و ... ارائه میدهد.از ویژگی های این نرم افزار می توان به محیط گرافیکی با کاربری آسان-  طراحی مخازن‌های تحت فشار و بزرگ و مبدل‌های حرارتی منطبق با آخرین استانداردهای جهانی-قابلیت تجزیه و تحلیل و انجام بهینه‌سازی‌های لازم- کنترل ضخامت دیواره مخزن - امکان بررسی ضخامت جهت اندازه گیری حداکثر و حداقل فشار و ... را نام برد.


  • ASPEN B-Jac

    امروزه مبدل های حرارتی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنایع مختلف به شمار می روند.Aspen  یک نرم افزار کامل در جهت طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتی می باشد . از این نرم افزار می توان برای طراحی تخمینی مبدل، برآورد اولیه هزینه های ساخت مبدل و انتخاب حالت بهینه طراحی مبدل حهت تسریع در ساخت، کاهش هزینه های ثابت ساخت و کاهش زمان طراحی بهره برد .