دپارتمان مکانیک

کد دوره : WI/00/00/00
طول دوره : 40 ساعت
پیش نیاز دوره : ندارد
 • بازرسی جوش و تایید صلاحیت
  • معرفی بازرسی جوش
  • نظام های ارزیابی و تایید صلاحیت
  • انواع گواهینامه ها
  • خصوصیات و ویژگیهای مهم بازرس جوش

 

 • فرآیندهای اتصال و برشکاری فلزات
  • تعریف جوشکاری و آشنایی با دسته بندی انواع روشهای اجرای جوش
  • تعریف قوس و خصوصیات آن
  • آشنایی با فرآیندهای جوشکاری قوسی
   • SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, ESW, PAW, SW
   • مکانیزم، خصوصیات، تجهیزات، مواد مصرفی، کاربرد، عیوب رایج، مزایا و محدودیتهای هر یک از آنها

 

 • آشنایی با سایر روشهای جوشکاری
  • جوشکاری اکسی استیلن (OAW)
  • جوشکاریهای مقاومتی (RSW, RSEW & PW)

 

 • آشنایی با فرآیندهای لحیم کاری
  • دسته بندی فرآیندهای لحیم کاری
  • انواع اتصالات لحیم کاری
  • انواع مواد مصرفی لحیم کاری

 

 • آشنایی با انواع برشکاری، تجهیزات و خصوصیات آنها
  • برشکاری با شعله (OFC)
  • برشکاری قوسی با الکترود کربنی و هوا (CAC-A)
  • برشکاری قوس پلاسما (PAC)
  • برشکاریهای مکانیکی
 • اصطلاحات و تعاریف
  • معرفی و دسته بندی انواع جوش
  • معرفی و دسته بندی انواع اتصال
  • معرفی انواع لبه سازی و اجزاء و مشخصات آنها
  • معرفی تکنیکهای جوشکاری
  • معرفی انواع وضعیتهای جوشکاری

 

 • متالورژی جوش
  • ساختار فلزات و آلیاژها
  • خواص فلزات
  • معرفی فولادها،
  • نمودار فازی آهن-کربن و انوع فازهای تعادلی و غیر تعادلی
  • معرفی انواع عملیات حرارتی و تاثیر آنها
  • متالورژی جوش فولادها
   • حرارت ورودی و تاثیر آن
   • منطقه متاثر از حرارت (HAZ) و تحولات آن
   • تنشهای پسماند
   • پیشگرم، پسگرم و دمای بین پاسی
  • متالورژی جوش فولادهای زنگ نزن

 

 • ناپیوستگیهای جوش و فلز پایه
  • تعریف ناپیوستگی، نقص، عیب و معیار پذیرش
  • معرفی برخی کدها و استانداردهای پرکاربرد
  • معرفی انواع نواقص جوش، دلایل ایجاد، روشهای پیشگیری و تعمیر
   • انواع ترکها
   • انواع نقص ذوب و نقص نفوذ
   • انواع حفرات گازی و تخلخل
   • انواع ناخالصیهای جامد
   • انواع نواقص ظاهری
   • سایر نواقص
  • معرفی انواع نواقص فلز پایه

 

 • بازرسی چشمی
  • کلیات بازرسی چشمی
  • شرایط اجرای بازرسی چشمی
  • مراحل بازرسی چشمی و فعالیتهای اجرایی هر مرحله
   • قبل از جوشکاری
   • حین جوشکاری
   • بعد از جوشکاری
  • تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی
  • گزارش بازرسی چشمی

 

 • ایمنی جوش
  • تشعشعات قوس و محافظت از چشم و چهره و گردن
  • لباسهای حفاظتی جوشکاری
  • سر و صدا
  • بخارات و دمه های جوشکاری و سیستمهای تهویه
  • آتش و انفجار
  • انواع گازهای مورد استفاده در جوش و برش و ملاحظات سیلندرها و اتصالات
  • ملاحظات ایمنی جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته
  • ملاحظات ایمنی جوشکاری مخازن و محفظه ها
  • شوک الکتریکی
  • آسیبهای ارگونومی
 • آشنایی با استانداردهای ISO 6520 و ISO 5817
 • کارگاه عملی فرآیندهای جوش و برش
  • آشنایی با نحوه اجرا، مواد مصرفی، تنظیمات و تاثیر پارامترهای فرآیندهای جوشکاری
   • جوشکاری قوس دستی (SMAW)
   • معرفی ترانس جوش
   • معرفی رکتیفایر/اینورتر جوش
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای روتیلی( (E6013
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای سلولزی (E6010)
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای قلیایی (E7018)
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای فولاد زنگ نزن
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترود های چدن
   • معرفی اثرات طول قوس و آمپر بر جوشکاری

 

  nجوشکاری قوسی تحت گاز محافظ (GMAW)

 • معرفی خصوصیات دستگاه
 • نحوه نصب و تنظیمات سیم جوش و پارامترهای دستگاه
 • انواع گاز و میزان مصرف
 • تعریف تورچ و متعلقات آن
 • انواع مکانیزم انتقال فلز (پاششی،قطره ای و قوس کوتاه)

 

n جوشکاری قوس تحت گاز محافظ با الکترود تنگستن (GTAW)

 • معرفی روش ،تورچ و متعلقات آن
 • معرفی انواع الکترود تنگستن ونحوه آماده سازی آن
 • معرفی انواع سیم جوش
 • اجرای جوشکاری و تنظیمات پارامترهای آن
 • معرفی جریان مستقیم و جوشکاری فولاد زنگ نزن
 • معرفی جریان متناوب و جوشکاری آلومینیوم
 • آشنایی با نحوه لبه سازی و سرهم بندی و وضعیتهای جوشکاری
 • آشنایی با نحوه اجرا، تنظیمات و تاثیر پارامترهای فرآیند برشکاری با شعله (OFC)
 • آشنایی با تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی و کاربرد آنها
  • انواع سنجه های جوش (Weld Gauge)
  • انواع آینه های بازرسی و تجهیزات کمک دید
  • انواع ابزار کنترل دما
تصویر نرم افزار: