کد دوره : WI/00/00/00
طول دوره : 40 ساعت
پیش نیاز دوره : ندارد

از آنجایی که هر روش تولیدی در صنعت نیاز به بازرسی یا کنترل کیفیت دارد، جوشکاری نیز از این قاعده پیروی می کند با این تفاوت که کنترل کیفیت جوش معمولا نیاز به دقت بیشتر داشته و در آن از تست های مختلفی استفاده خواهد شد. زیرا در جوشکاری (به علت حساس بودن این روش) احتمال بوجود آمدن عیوب بسیار بیشتر از سایر روش ها است و نیاز به مراقبت و کنترل ویژه ای خواهد داشت.البته با روش های جدید و اتوماتیک جوشکاری این ضعف کمتر شده و احتمال بوجود آمدن عیوب بسیار کاهش یافته است ولی به هر حال جوشکاری سنتی (مانند جوش دستی با الکترود روپوش دار)  که هنوز در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد، نیاز فراوانی به مراقبت و کنترل کیفی خواهد داشت.با پیشرفته شدن و گسترش صنایع جوشکاری، صنعت بازرسی جوش نیز دچار تحول و رشد فراوان شده است و در زمینه های مختلف گسترش بسیار زیادی پیدا نموده است.این عامل باعث بوجود آمدن رشته های مختلف تخصصی جوش در دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی و مهندسی شده که در حال حاضر بیش از هزار دوره آموزشی در زمینه بازرسی جوش و کنترل کیفیت جوش وجود دارد و همچنین بیش از صدها رشته تخصصی دانشگاهی در زمینه بازرسی جوش در دنیا بوجود آمده است.


 • بازرسی جوش و تایید صلاحیت
  • معرفی بازرسی جوش
  • نظام های ارزیابی و تایید صلاحیت
  • انواع گواهینامه ها
  • خصوصیات و ویژگیهای مهم بازرس جوش

 

 • فرآیندهای اتصال و برشکاری فلزات
  • تعریف جوشکاری و آشنایی با دسته بندی انواع روشهای اجرای جوش
  • تعریف قوس و خصوصیات آن
  • آشنایی با فرآیندهای جوشکاری قوسی
   • SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW, ESW, PAW, SW
   • مکانیزم، خصوصیات، تجهیزات، مواد مصرفی، کاربرد، عیوب رایج، مزایا و محدودیتهای هر یک از آنها

 

 • آشنایی با سایر روشهای جوشکاری
  • جوشکاری اکسی استیلن (OAW)
  • جوشکاریهای مقاومتی (RSW, RSEW & PW)

 

 • آشنایی با فرآیندهای لحیم کاری
  • دسته بندی فرآیندهای لحیم کاری
  • انواع اتصالات لحیم کاری
  • انواع مواد مصرفی لحیم کاری

 

 • آشنایی با انواع برشکاری، تجهیزات و خصوصیات آنها
  • برشکاری با شعله (OFC)
  • برشکاری قوسی با الکترود کربنی و هوا (CAC-A)
  • برشکاری قوس پلاسما (PAC)
  • برشکاریهای مکانیکی
 • اصطلاحات و تعاریف
  • معرفی و دسته بندی انواع جوش
  • معرفی و دسته بندی انواع اتصال
  • معرفی انواع لبه سازی و اجزاء و مشخصات آنها
  • معرفی تکنیکهای جوشکاری
  • معرفی انواع وضعیتهای جوشکاری

 

 • متالورژی جوش
  • ساختار فلزات و آلیاژها
  • خواص فلزات
  • معرفی فولادها،
  • نمودار فازی آهن-کربن و انوع فازهای تعادلی و غیر تعادلی
  • معرفی انواع عملیات حرارتی و تاثیر آنها
  • متالورژی جوش فولادها
   • حرارت ورودی و تاثیر آن
   • منطقه متاثر از حرارت (HAZ) و تحولات آن
   • تنشهای پسماند
   • پیشگرم، پسگرم و دمای بین پاسی
  • متالورژی جوش فولادهای زنگ نزن

 

 • ناپیوستگیهای جوش و فلز پایه
  • تعریف ناپیوستگی، نقص، عیب و معیار پذیرش
  • معرفی برخی کدها و استانداردهای پرکاربرد
  • معرفی انواع نواقص جوش، دلایل ایجاد، روشهای پیشگیری و تعمیر
   • انواع ترکها
   • انواع نقص ذوب و نقص نفوذ
   • انواع حفرات گازی و تخلخل
   • انواع ناخالصیهای جامد
   • انواع نواقص ظاهری
   • سایر نواقص
  • معرفی انواع نواقص فلز پایه

 

 • بازرسی چشمی
  • کلیات بازرسی چشمی
  • شرایط اجرای بازرسی چشمی
  • مراحل بازرسی چشمی و فعالیتهای اجرایی هر مرحله
   • قبل از جوشکاری
   • حین جوشکاری
   • بعد از جوشکاری
  • تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی
  • گزارش بازرسی چشمی

 

 • ایمنی جوش
  • تشعشعات قوس و محافظت از چشم و چهره و گردن
  • لباسهای حفاظتی جوشکاری
  • سر و صدا
  • بخارات و دمه های جوشکاری و سیستمهای تهویه
  • آتش و انفجار
  • انواع گازهای مورد استفاده در جوش و برش و ملاحظات سیلندرها و اتصالات
  • ملاحظات ایمنی جوشکاری و برشکاری در فضاهای بسته
  • ملاحظات ایمنی جوشکاری مخازن و محفظه ها
  • شوک الکتریکی
  • آسیبهای ارگونومی
 • آشنایی با استانداردهای ISO 6520 و ISO 5817
 • کارگاه عملی فرآیندهای جوش و برش
  • آشنایی با نحوه اجرا، مواد مصرفی، تنظیمات و تاثیر پارامترهای فرآیندهای جوشکاری
   • جوشکاری قوس دستی (SMAW)
   • معرفی ترانس جوش
   • معرفی رکتیفایر/اینورتر جوش
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای روتیلی( (E6013
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای سلولزی (E6010)
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای قلیایی (E7018)
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترودهای فولاد زنگ نزن
   • معرفی خصوصیات و نحوه جوشکاری الکترود های چدن
   • معرفی اثرات طول قوس و آمپر بر جوشکاری

 

  nجوشکاری قوسی تحت گاز محافظ (GMAW)

 • معرفی خصوصیات دستگاه
 • نحوه نصب و تنظیمات سیم جوش و پارامترهای دستگاه
 • انواع گاز و میزان مصرف
 • تعریف تورچ و متعلقات آن
 • انواع مکانیزم انتقال فلز (پاششی،قطره ای و قوس کوتاه)

 

n جوشکاری قوس تحت گاز محافظ با الکترود تنگستن (GTAW)

 • معرفی روش ،تورچ و متعلقات آن
 • معرفی انواع الکترود تنگستن ونحوه آماده سازی آن
 • معرفی انواع سیم جوش
 • اجرای جوشکاری و تنظیمات پارامترهای آن
 • معرفی جریان مستقیم و جوشکاری فولاد زنگ نزن
 • معرفی جریان متناوب و جوشکاری آلومینیوم
 • آشنایی با نحوه لبه سازی و سرهم بندی و وضعیتهای جوشکاری
 • آشنایی با نحوه اجرا، تنظیمات و تاثیر پارامترهای فرآیند برشکاری با شعله (OFC)
 • آشنایی با تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی و کاربرد آنها
  • انواع سنجه های جوش (Weld Gauge)
  • انواع آینه های بازرسی و تجهیزات کمک دید
  • انواع ابزار کنترل دما
تصویر نرم افزار: