picture9.jpg
picture8.jpg
picture7.jpg
picture6.jpg
picture5.jpg

تعهد تا یادگیری کامل

امکان حضور مجدد در دوره آموزشی به صورت رایگان در صورت عدم یادگیری در دوره اولیه

پشتیبانی فنی

حضور نیروی متخصص فنی در آموزشگاه برای رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری دانشپذیران

جلسه حضوری با مدیریت

گفتگو با نمایندگان هر دوره برای بررسی انتقادات و پیشنهادات  این عزیزان

نظرسنجی الکترونیکی

انجام نظرسنجی الکترونیکی توسط دانشپذیران برای دریافت داده های دقیق جهت بررسی کیفیت دوره های برگزار شده

نظرسنجی تلفنی

تماس با دانشپذیران در طول برگزاری دوره ها برای حصول اطمینان از کیفیت آموزشی و فنی  هر دوره