اعلام نمرات چهل و سومین دوره AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی - تاریخ انتشار : 1397/04/27
نمرات هفتاد و سومین دوره PLC عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1397/04/27
اعلام نمرات سومین دوره تکمیلی مدیریت کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA - تاریخ انتشار : 1397/04/21
نمرات بیست و چهارمین دوره MSProject عمومی اعلام شد - تاریخ انتشار : 1397/04/21
هفتاد و سومین آزمون دوره PLC عمومی - تاریخ انتشار : 1397/04/20
آزمون پنجاه و هفتمین دوره SolidWorks عمومی روز یکشنبه ،هفدهم تیرماه برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1397/04/20
آزمون چهل و سومین دوره AutoCAD بهمراه نقشه خوانی - تاریخ انتشار : 1397/04/20
نمرات نهمین دوره HSE MS اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1397/03/08
نمرات هفدهمین دوره متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1397/03/08
نمرات سی و دومین دوره ANSYS عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1397/02/29
نمرات شانزدهمین دوره PIPING&PDMS عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1397/01/16
نمرات سی و پنجمین دوره اتوکد عمران و معماری اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1396/10/17
نمرات سومین دوره نقشه برداری با دوربین total اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1396/10/17
نمرات بیست و دومین دوره مدیریت کنترل پروژه(MSProject) اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1396/10/17
برگزاری دوره HSE MS در خانه مهندسان - تاریخ انتشار : 1396/09/29
نمرات پانزدهمین دوره PDMS عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1396/09/29
آزمون هفتادمین دوره PLC عمومی روز چهارشنبه ،بیست و نهم شهریورماه ساعت 17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1396/06/26
نمرات چهاردهمین دوره piping &pdms عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1396/06/14
آزمون هشتمین دوره SolidWorks پیشرفته روز سه شنبه ،چهاردهم شهریورماه ساعت 18:30 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1396/06/14
آزمون سی و هشتمین دوره AutoCAD بهمراه نقشه خوانی روز سه شنبه ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1396/02/13
نمرات نوزدهمین دوره MSProject عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1396/02/13
آزمون سی و چهارمین دوره MATLAB عمومی روز پنجشنبه ،چهاردهم اردیبهشت ماه ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1396/02/13
نمرات هجدهمين دوره MSProject عمومي اعلام گرديد. - تاریخ انتشار : 1395/11/02
آزمون پنجاهمين دوره SolidWorks عمومي روز چهارشنبه، شش بهمن ماه ساعت 16:00 برگزار مي گردد. - تاریخ انتشار : 1395/11/02
آزمون سي و هفتمين دوره اتوكد نقشه خواني روز شنبه ، دوم بهمن ماه ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار گرديد. - تاریخ انتشار : 1395/11/02
نمرات سي و چهارمين دوره بازرسي جوش سطح يك اعلام گرديد. - تاریخ انتشار : 1395/11/02
نمرات شصت و چهارمين دوره PLC عمومي اعلام شد - تاریخ انتشار : 1395/11/02
نتایج آزمون سی و سومین دوره matlab عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/10/18
نمرات شصت و چهارمین دوره plc عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1395/10/18
آزمون سی و چهارمین دوره بازرسی جوش سطح یک روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه و پنجشنبه بیست و سوم دی ماه ساعت 13:30 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/10/11
آزمون سی و سومین دوره matlab عمومی روز یکشنبه ، دوازدهم دی ماه ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/10/11
آزمون شصت و چهارمین دوره plc عمومی روز سه شنبه ، چهاردهم دی ماه ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/10/11
برگزاری آزمون هفتمین دوره SolidWorks پیشرفته - تاریخ انتشار : 1395/10/03
برگزاری آزمون شصت و سومین دوره PLC عمومی - تاریخ انتشار : 1395/10/03
نمرات دوازدهمین دوره PIPING&PDMS عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1395/09/24
نمرات سومین دوره PCS7 پیشرفته اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/09/24
نمرات چهل و نهمین دوره SolidWorks عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/09/24
مشکل ویرایش در سامانه آموزشی - تاریخ انتشار : 1395/09/22
اولین جلسه دوره 3DMAX عمومی برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/09/18
جلسه فوق العاده دوازدهمین دوره متره برآورد دستی روز جمعه، پنجم آذرماه ساعت 09:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/09/06
نمرات چهل و هشتمین دوره SolidWorks عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1395/08/06
آزمون یازدهمین دوره متره برآورد دستی به همراه نرم افزار TAKSA روز سه شنبه ،یازدهم آبان ماه ساعت 15:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/08/06
جلسه رفع اشکال دوره TAKSA روز شنبه هشتم آبان ماه ساعت 17:00 برگزار می گردد - تاریخ انتشار : 1395/08/06
نمرات بیست و یکمین دوره بازرسی جوش سطح دو اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/29
آزمون گروه دوم دوره SPSS عمومی روز سه شنبه، بیست هفتم مهرماه ساعت 18:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/07/24
جلسه فوق العاده یازدهمین دوره متره برآورد دستی روز شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه ساعت 18:00 برگزار می گردد - تاریخ انتشار : 1395/07/24
نمرات دهمین دوره 3dmax اعلام شد - تاریخ انتشار : 1395/07/19
نمرات بیست و دومین دوره plc پیشرفته اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/17
آزمون بیست و دومین دوره plc پیشرفته روز سه شنبه سیزدهم مهرماه ساعت 17:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
نمرات دوره سی AutoCAD عمران و معماری اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
نمرات هشتمین دوره ePLAN عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
آزمون بیست و یکمین دوره بازرسی جوش سطح دو چهارشنبه ، چهاردهم مهر ماه ساعت 13:30 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
جلسه فوق العاده دوره Access عمومی روز شنبه دهم مهرماه ساعت 18:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
آزمون چهل و هشتمین دوره SolidWorks عمومی روز سه شنبه ، سیزدهم مهرماه برگزار گردید - تاریخ انتشار : 1395/07/14
نمرات شصت و دومین دوره plc عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
نمرات سی و ششمین دوره AutoCAD نقشه خوانی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/07/14
نمرات یازدهمین دوره PIPING &PDMS عمومی اعلام گردید - تاریخ انتشار : 1395/07/14
آزمون سی و سومین دوره بازرسی جوش سطح یک روز چهارشنبه 1395/06/24 و روز پنجشنبه 1395/06/25 ساعت 13:30 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
جلسات دوره 3DMAX عمومی از روز شنبه مورخ 1395/06/20 تا پایان دوره ساعت 15:45 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
جلسات روز های یکشنبه ،بیست و یکم شهریور ماه و سه شنبه ،بیست و سوم شهریور ماه دوره متره برآورد از سمت استاد کنسل گردید. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
چهل و نهمین دوره SolidWorks عمومی روز چهارشنبه ،بیست و چهارم شهریور ماه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
آزمون گروه دوم از هفدهمین دوره مدیریت کنترل پروژه (MSProject) روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24 ساعت 1700 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
آزمون سی و دومین دوره MATLAB عمومی روز دوشنبه مورخ 1395/06/29 ساعت 17:00 و 19:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
نتایج آزمون سیزده دوره Profibus عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
نمرات آزمون بیست و یکمین دوره بازرسی جوش سطح دو اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/06/19
نمرات شصتمین دوره PLC عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/05/06
نمرات دوره ETAP اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/04/31
نمرات دوره HSE MS اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/04/19
آزمون دوره HSE MS روز یکشنبه سیزدهم تیرماه ساعت 17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/04/08
آزمون سی و پنجمین دوره اتوکد بهمراه نقشه خوانی صنعتی روز یکشنبه سیزدهم تیرماه ساعت 17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/04/08
نمرات دومین دوره نرم افزاری Fortran اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/03/16
اعلام نمرات سی و یکمین دوره بازرسی جوش سطح یک. - تاریخ انتشار : 1395/03/16
نمرات چهل و ششمین دوره سالید عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/03/16
آزمون سی و دومین دوره بازرسی جوش سطح یک روزهای دوم و سوم تیرماه ساعت 13:30 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1395/03/13
نمرات نهمین دوره 3DMAX عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/02/27
نمرات پنجاه و نهمین دوره PLC عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1395/01/23
آزمون پنجاه و نهمین دوره plc عمومی روز پنجشنبه مورخ 1395/01/19 ساعت 17:00 و 19:00 در دو گروه برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/01/22
آزمون سیومین دوره بازرسی جوش سطح یک روز سه شنبه 95/01/17 و چهارشنبه95/01/18 ساعت 13:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1395/01/22
آزمون پنجاه و نهمین دوره PLC عمومی در تاریخ 19 فروردین ماه سال 1395 در دوسکشن در ساعت های 17 الی 19 و 19 الی 21 برگزار خواهد گردید. - تاریخ انتشار : 1394/12/21
نمرات هجدهمین دوره بازرسی جوش سطح دو اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1394/10/23
نمرات هشتمین دوره 3DMAX عمومی اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1394/10/21
آزمون بیست و هفتمین دوره اتوکد عمران و معماری برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/10/09
جلسه فوق العاده از بیست و هفتمین دوره اتوکد عمران و معماری روز پنجشنبه مورخ 1394/10/04 ساعت 19:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/10/03
آزمون پنجاه و هشتمین دوره PLC عمومی روز پنجشنبه مورخ 1394/09/26 ساعت 17:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/09/26
دهمین جلسه از هشتمین دوره3DMAX عمومی مورخ 1394/09/24 کنسل شد. - تاریخ انتشار : 1394/09/24
آزمون پنجاه و هشتمین دوره PLC عمومی روز پنجشنبه مورخ 1394/09/26 ساعت 17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/09/23
جلسه جبرانی پنجاه و هشتمین دوره PLC عمومی روز دوشنبه مورخ 1394/09/16 ساعت17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/09/14
نمرات هفتمین دوره متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار تکسا اعلام شد. - تاریخ انتشار : 1394/09/14
آزمون هفتمین دوره متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA روزپنجشنبه مورخ 1394/08/28 ساعت 15:00 برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/08/28
نمرات چهل و چهارمین دوره SolidWorks عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1394/08/25
آزمون ششمین دوره SolidWorks پیشرفته روز یکشنبه مورخ 1394/09/01 ساعت 19:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/08/25
آزمون چهارمین دوره WINCC عمومی برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/08/06
آزمون چهارمین دوره Wincc عمومی روز چهارشنبه مورخ 1394/08/06 ساعت 19:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/08/05
آزمون سی امین دوره MATLAB روز شنبه مورخ 1394/08/09 ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/08/05
آزمون پانزدهمین دوره MSProject عمومی روز سه شنبه مورخ 1394/08/05 ساعت 14:00 و 16:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/08/05
نمرات اولین دوره ABAQUS عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1394/07/25
آزمون پنجاه و هفتمین دوره PLC S7 عمومی روز پنج شنبه مورخ 1394/07/23 ساعت 16:00 و 18:00 در دو گروه برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/07/21
آزمون نوزدهمین دوره PLC Step7 پیشرفته روز پنج شنبه مورخ 1394/07/23 ساعت 17:00 برگزار می گردد. - تاریخ انتشار : 1394/07/21
آزمون بیست و ششمین دوره اتوکد عمران و معماری روز پنجشنبه مورخ 1394/07/16 ساعت 14:00و 16:00 در دو گروه برگزار گردید. - تاریخ انتشار : 1394/07/16
نمرات پنجاه و ششمین دوره PLC عمومی اعلام گردید. - تاریخ انتشار : 1394/07/16

آرشیو اخبار