آغاز هفتاد و چهارمین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/04/27 - تعداد بازدید : 15
اهمیت و لزوم شرکت در دوره آموزشی HSE MS - تاریخ انتشار : 1397/04/13 - تعداد بازدید : 35
پایان بیست و چهارمین دوره آموزشی MSPROJECT در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/04/02 - تعداد بازدید : 24
آغاز بیست و ششمین دوره ی آموزشی بازرسی جوش سطح 2 در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/03/31 - تعداد بازدید : 26
محاسبه سابقه کار حرفه ای - تاریخ انتشار : 1397/03/30 - تعداد بازدید : 24
اهمیت آشنایی با ابزار دقیق در صنعت - تاریخ انتشار : 1397/03/29 - تعداد بازدید : 29
هم ارزی رشته ها در آزمون نظام مهندسی - تاریخ انتشار : 1397/03/28 - تعداد بازدید : 33
آزمون نظام مهندسی - تاریخ انتشار : 1397/03/28 - تعداد بازدید : 31
آغاز دوره آموزشی انواع رگولاتورها و نحوه عملکرد و تنظیم آنها ویژه پرسنل محترم شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز - تاریخ انتشار : 1397/03/28 - تعداد بازدید : 26
آغار دوره آموزشی نقشه برداری با دوربین TOTAL در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/03/27 - تعداد بازدید : 39

آرشیو اخبار