آغاز دوره آموزشی Piping & PDMS پیشرفته در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/10/20 - تعداد بازدید : 23
برگزاري دوره هاي آموزشي بازرسي جوش در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/10/16 - تعداد بازدید : 25
اهمیت و لزوم شرکت دوره آموزشی HSE - تاریخ انتشار : 1397/09/11 - تعداد بازدید : 53
آغاز ثبت نام دوره آموزشی ETABS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/09/03 - تعداد بازدید : 65
سمینار رایگان آنچه یک مهندس برای ورود به صنعت باید بداند. - تاریخ انتشار : 1397/09/03 - تعداد بازدید : 68
متلب (Matlab) چیست و چرا؟ - تاریخ انتشار : 1397/08/27 - تعداد بازدید : 91
آغاز پنجاه و نهمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/08/23 - تعداد بازدید : 79
آغاز هفتاد و هفتمین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/08/23 - تعداد بازدید : 58
آغاز هجدهمین دوره آموزشی نرم افزار 3D MAX دز خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/08/23 - تعداد بازدید : 56
آغاز نوزدهمین دوره آموزشی Piping & PDMS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/08/23 - تعداد بازدید : 61

آرشیو اخبار