آغاز هشتمین دوره آموزشی نرم افزار wincc در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/12/22 - تعداد بازدید : 19
آغاز چهاردهمین دوره آموزشی ممیزی HSE MS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/12/22 - تعداد بازدید : 18
آغاز شصتمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/12/01 - تعداد بازدید : 25
آغاز بیست و سومین دوره آموزشی متره برآورد به همراه نرم افزار TAKSA در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/11/18 - تعداد بازدید : 49
آغاز نوزدهمین دوره آموزشی نرم افزار 3Ds MAX در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/11/18 - تعداد بازدید : 39
آغاز سیزدهمین دوره آموزشی ممیزی HSE MS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/11/10 - تعداد بازدید : 66
آغاز چهلمین دوره ی آموزشی بازرسی جوش سطح 1 در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/11/06 - تعداد بازدید : 62
آغاز دوره آموزشی Piping & PDMS پیشرفته در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/10/20 - تعداد بازدید : 64
برگزاري دوره هاي آموزشي بازرسي جوش در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/10/16 - تعداد بازدید : 64
اهمیت و لزوم شرکت دوره آموزشی HSE - تاریخ انتشار : 1397/09/11 - تعداد بازدید : 103

آرشیو اخبار