برگزاری دوره بیرینگ و عیب یابی و خرابی آنها ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان - تاریخ انتشار : 1396/12/20 - تعداد بازدید : 42
برگزاری دوره تعمیر و نگهداری مبدلهای حرارتی ویژه پرسنل محترم شرکت نفت پاسارگاد - تاریخ انتشار : 1396/12/13 - تعداد بازدید : 63
آغاز دوره آموزشی ژنراتورهای اضطراری تخصصی ویژه پرسنل محترم پالایش نفت آبادان - تاریخ انتشار : 1396/12/12 - تعداد بازدید : 57
برگزاری دوره ژنراتورهای اضطراری تخصصی ویژه پرسنل محترم پالایش نفت آبادان - تاریخ انتشار : 1396/12/10 - تعداد بازدید : 66
آغاز دوره آموزشی فن ها، بلوئر ها، تعمیر و نگهداری آنها ویژه پرسنل محترم شرکت پالایش گاز بید بلند - تاریخ انتشار : 1396/12/05 - تعداد بازدید : 63
آغاز دومین دوره آموزشی تغذیه و غذای سالم در محیط کار ویژه پرسنل محترم شرکت منطقه یک عملیاتی گازی - تاریخ انتشار : 1396/12/05 - تعداد بازدید : 56
برگزاری دوره آموزشی فن ها و بلوئرها، تعمیر و نگهداری ویزه پرسنل محترم شرکت پالایش گاز بید بلند - تاریخ انتشار : 1396/12/03 - تعداد بازدید : 72
برگزاری دومین دوره تغذیه و غذای سالم در محیط کار ویژه پرسنل شرکت منطقه یک عملیات گاز - تاریخ انتشار : 1396/11/30 - تعداد بازدید : 71
آغاز دوره آموزشی اصول محاسبات شبکه FLARE ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1396/11/29 - تعداد بازدید : 75
آغاز دوره آموزشی PLCS7 پیشرفته ویژه پرسنل محترم فولاد خوزستان در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/23 - تعداد بازدید : 81

آرشیو اخبار