دوره آموزشی Adobe Indesign ویژه پرسنل توزیع برق اهواز - تاریخ انتشار : 1397/12/02 - تعداد بازدید : 21
دوره DCS Fundamental for Engineering ویژه پرسنل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - تاریخ انتشار : 1397/12/02 - تعداد بازدید : 28
برگزاری دوره PLC400H ویژه پرسنل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - تاریخ انتشار : 1397/11/18 - تعداد بازدید : 51
برگزاری دوره PLCS7 (عمومی و پیشرفته ) ویژه پرسنل شرکت نفت و گاز آغاجاری - تاریخ انتشار : 1397/11/16 - تعداد بازدید : 42
آغاز دومین دوره آموزشی تکنیک های محاسبه و تعیین سطح SIL ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/11/15 - تعداد بازدید : 24
آغاز دوره آموزشی سيستمهاي بازيافت حرارت در واحدهاي صنعتي ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/11/15 - تعداد بازدید : 25
برگزاری دوره تکنیک های محاسبه و تعیین سطح SILبا تکیه بر سیستم های ایمنی در اتوماسیون و ابزار دقیق ویژه پرسنل شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/11/10 - تعداد بازدید : 44
برگزاری دوره سيستمهاي بازيافت حرارت در واحدهاي صنعتي ویژه پرسنل شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/11/10 - تعداد بازدید : 43
برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی مواد نسود و نحوه کاربرد آنها ویژه پرسنل محترم شرکت لوح سبز جنوب - تاریخ انتشار : 1397/11/02 - تعداد بازدید : 26
برگزاری سومین جلسه از دوره آموزشی CIVIL3D ویژه پرسنل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - تاریخ انتشار : 1397/11/02 - تعداد بازدید : 25

آرشیو اخبار