آغاز دوره آموزشی DRIVE ویژه پرسنل محترم پتروشیمی مارون - تاریخ انتشار : 1397/07/01 - تعداد بازدید : 5
آغاز دومین دوره WINCC پیشرفته ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/06/24 - تعداد بازدید : 21
پایان دوره تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع ویژه پرسنل محترم پالایش گاز بید بلند - تاریخ انتشار : 1397/06/13 - تعداد بازدید : 20
برگزاری دومین دوره PCS7 عمومی ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/06/06 - تعداد بازدید : 21
برگزاری دوره تعمیر و تکمیل چاه های گاز ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/05/28 - تعداد بازدید : 26
آغاز هفتادو ششمین دوره PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/23 - تعداد بازدید : 36
آغاز دومین دوره آشنایی با فرایند تولید بخار و کوره های بخار ویژه پرسنل محترم کشت و صنعت امیرکبیر - تاریخ انتشار : 1397/05/13 - تعداد بازدید : 23
آغاز دوره PCS7 عمومی ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/05/13 - تعداد بازدید : 28
برگزاری دوره آشنایی با فرآیند تولید بخار و کوره های بخار ویژه پرسنل محترم کشت و صنعت امیرکبیر - تاریخ انتشار : 1397/05/07 - تعداد بازدید : 39
برگزاری چهارمین دوره آشنایی با انواع ابزارآلات صنعتی و کاربرد آنها ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر - تاریخ انتشار : 1397/05/01 - تعداد بازدید : 35

آرشیو اخبار