آغاز دوره اترنت صنعتی ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/08/26 - تعداد بازدید : 10
برگزاری دوره کنترل ولوها - تعمیر و نگهداری ویژه پرسنل محترم کارخانه اتان - تاریخ انتشار : 1397/08/15 - تعداد بازدید : 23
دوره آموزشی روش های تدریس ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان - تاریخ انتشار : 1397/07/26 - تعداد بازدید : 15
برگزاری دوره ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ویژه پرسنل محترم منطقه یک عملیات انتقال گاز - تاریخ انتشار : 1397/07/26 - تعداد بازدید : 24
برگزاری دوره اصول و مبانی کوره ها ویژه پرسنل محترم پالایش نفت آبادان - تاریخ انتشار : 1397/07/26 - تعداد بازدید : 25
پایان دوره فرایند جذب غبار در الکتروفیلتر ویژه پرسنل محترم سیمان خوزستان - تاریخ انتشار : 1397/07/26 - تعداد بازدید : 15
برگزاری دومین دوره ایمنی کار در ارتفاع ویژه پرسنل محترم کارخانه اتان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/07/16 - تعداد بازدید : 35
آغاز دوره آموزشی عیب یابی کابل ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/07/14 - تعداد بازدید : 53
آغاز دوره آموزشی DRIVE ویژه پرسنل محترم پتروشیمی مارون - تاریخ انتشار : 1397/07/01 - تعداد بازدید : 56
آغاز دومین دوره WINCC پیشرفته ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/06/24 - تعداد بازدید : 50

آرشیو اخبار