برگزاری اولین دوره PLCS7400 ویژه پرسنل پتروشیمی بوعلی سینا - تاریخ انتشار : 1397/10/26 - تعداد بازدید : 10
برگزاری دومین جلسه از دوره آموزشی نرم افزار CIVIL3D ویژه پرسنل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - تاریخ انتشار : 1397/10/25 - تعداد بازدید : 4
آغاز سی امین دوره PLCS7 پیشرفته در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/10/25 - تعداد بازدید : 12
پایان دوره آموزشی TIA PORTAL با حضور پرسنل شرکت های بزرگ صنعتی در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/10/25 - تعداد بازدید : 4
آغاز دوره آموزشی TIA PORTAL برای اولین بار در استان خوزستان در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/10/22 - تعداد بازدید : 27
آغاز دوره آموزشی PLCS7 پیشرفته ویژه پرسنل محترم پیشگامان فولاد جنوب در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/10/20 - تعداد بازدید : 18
برگزاری دوره MCSA ویژه پرسنل محترم سازمان توزیع برق خوزستان - تاریخ انتشار : 1397/10/13 - تعداد بازدید : 28
برگزاری دوره CIVIL 3D ویژه پرسنل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - تاریخ انتشار : 1397/10/13 - تعداد بازدید : 27
برگزاری دوره ريگر شاپ – ايمنی و نحوه کار ويژه پرسنل محترم شرکت FPC - تاریخ انتشار : 1397/10/13 - تعداد بازدید : 28
برگزاری دوره سیستم های تلفنی آلکاتل ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/10/10 - تعداد بازدید : 31

آرشیو اخبار