آغاز دوره آموزشی کاربرد تجهیزات دوار در صنعت نفت ویژه پرسنل محترم پتروشیمی مارون - تاریخ انتشار : 1396/10/25 - تعداد بازدید : 7
آغاز دوره WINCC عمومی ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1396/10/23 - تعداد بازدید : 14
آغاز دوره تلمبه های برقی درون چاهی ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1396/10/23 - تعداد بازدید : 22
آغاز دوره WINCC پیشرفته ویژه پرسنل محترم شرکت فولاد خوزستان در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/16 - تعداد بازدید : 36
برگزاری دوره ارزیابی کارایی انرژی فن و پمپ ویژه پرسنل محترم شرکت پالایش گاز بید بلند - تاریخ انتشار : 1396/10/10 - تعداد بازدید : 35
برگزاری دوره تلمبه های برقی درون چاهی ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1396/10/10 - تعداد بازدید : 48
برگزاری دوره WINCC عمومی ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1396/10/07 - تعداد بازدید : 43
پایان دوره آموزشی شناخت جرثقیل ها و ظرفیت آنها ویژه پرسنل محترم پتروشیمی مارون - تاریخ انتشار : 1396/09/29 - تعداد بازدید : 35
آغاز دوره آموزشی wincc عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/09/29 - تعداد بازدید : 82
آغاز دوره شناخت جرثقیلها و ظرفیت آنها ویژه پرسنل محترم پتروشیمی مارون - تاریخ انتشار : 1396/09/27 - تعداد بازدید : 96

آرشیو اخبار